Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 23/02/2022, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải pháp phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Hội nghị với sự chủ trì của ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai

Tham gia Hội nghị tại các điểm cầu là đại diện UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên và một số Bộ, ngành liên quan.

 

2. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị do ông HàSỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì;

Tại Hội nghị, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phát biểu một số nội dung trọng tâm sau:

 

- Quán triệt nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai;

- Tiếp tục kêu gọi, huy động mọi nguồn lực từ Trung ương hỗ trợ, địa phương và các tổ chức, chương trình, dự án để triển khai thực hiện các giải pháp phi công trình và công trình trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai;

- Rà soát phân vùng thường xuyên xảy ra các loại hình thiên tai để từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho mọi người nhận thức sâu sắc tác hại của thiên tai; nhận diện một cách đầy đủ các loại hình thiên tai có thể xảy từng vùng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, để từ đó triển khai, thực hiện sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ” một cách chủ động, thực chất và có hiệu quả khi có sự cố thiên tai xảy ra;

- Tiếp tục ưu tiên quy hoạch lồng ghép kế hoạch phòng chống thiên tai gắn với phát triển kinh tế xã hội, triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Đôn đốc các đơn vị địa phương cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế từng đơn vị, địa phương; Ưu tiên bố trí vốn để đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình công trình phòng, chông thiên tai (như nhà cộng đồng phòng, tránh thiên taicông trình chống sạt, lở, đê kè; nâng cấp các hồ đập thủy lợi, ...);

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể với chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung Ương quan tâm, xem xét giải quyết một số nội dung chính sau:

- Tiếp tục quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân; ưu tiên các danh mục và mức vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các công trình công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phòng, chống thiên tai;

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tránh lũ, bão quy mô nhỏ cho nhân dân thường xuyên bị ngập lụt;

- Hỗ trợ kinh phí để bố trí, sắp xếp lại dân cư khu vực miền núi như đào tạo nghề, hỗ trợ cây giống, vật tư thiết yếu giúp người dân có tư liệu sản xuất;

Ngoài ra, có sự tham gia của UBND các địa phương, đơn vị trực thuộc tỉnh ở các điểm cầu.

   

   

 

 

 

 

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1120

Tổng lượt truy cập: 347.937