Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, làm mất cân đối về cung và cầu thực phẩm trên thị trường, ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng và gây thiệt hại về kinh tế không nhỏ cho người chăn nuôi cả nước nói chung và ở Quảng Trị nói riêng. Không những thế dịch bệnh còn gây ảnh hưởng xấu đến môi sinh, môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, làm mất cân đối về cung và cầu thực phẩm trên thị trường, ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng và gây thiệt hại về kinh tế không nhỏ cho người chăn nuôi cả nước nói chung và ở Quảng Trị nói riêng. Không những thế dịch bệnh còn gây ảnh hưởng xấu đến môi sinh, môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi  nói chung, dịch cúm gia cầm nói riêng, để đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin nhanh chóng, Chi cục Thú y Quảng Trị đã xây dựng và ứng dụng khai thác thông tin trên trang WebGIS nhằm giám sát tình hình dịch cúm gia cầm và dự báo xu hướng lây lan của dịch khi có dịch xảy ra. Đây là trang Web giúp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong công tác thống kế, tổng hợp dữ liệu chuyên ngành một cách thuận lợi, khoa học và có hệ thống. Đây cũng là một hệ thống cơ sở dữ liệu dịch tễ bệnh cúm gia cầm với tính chất là một hệ thống mở, có thể cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu dễ dàng và cung cấp các công cụ khai thác thông tin... phục vụ công tác quản lý, cảnh báo tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, hệ thống là cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ bản đồ, dữ liệu thuộc tính về các đối tượng địa lý trên bản đồ liên quan đến chăn nuôi và dịch bệnh; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác chăn nuôi và thú y; các thông tin khoa học, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

 

                                                (Hình ảnh Giao diện trang WebGis)

Tra cứu thông tin dịch bệnh là nhu cầu tất yếu của người dân quan tâm, nhất là đối với những người, hộ gia đình, các tổ chức chăn nuôi gia súc gia cầm. Hệ thống đã tổ chức lưu trữ thông tin dịch bệnh qua các năm, và được cập nhật thông tin liên tục, điều này đã tạo nên 1 khối lượng thông tin lớn cung cấp cho nhà quản lý và cả người dân vào khai thác. 

Vì vậy Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến khích người chăn nuôi thường xuyên truy cập trang Web Gis có địa chỉ   http://chicuccnty.quangtri.gov.vn/News.aspx?opt=detail&id=43 để nắm bắt thông tin dịch bệnh về cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, nguy cơ về dịch bệnh phát sinh để chủ động trong sản xuất chăn nuôi. 

 

                                                                                                                                                                    Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 5116

Tổng lượt truy cập: 3.424.852