Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, hạn chế sự lây lan dịch bệnh động vật trong lưu thông vận chuyển thì công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được xem là một trong những giải pháp, mắt xích quan trọng.

 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã bố trí các Kiểm dịch viên phù hợp, phụ trách thực hiện tại các địa bàn nhằm đáp ứng kịp thời và hiệu quả khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi, các tổ chức, cá nhân biết và hiểu rõ những quy định về kiểm dịch thú y  trong lưu thông, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh chăn nuôi và chế biến sản phẩm động vật có trách nhiệm đăng ký với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để được thực hiện kiểm dịch thú y đối với động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh. 

     Qua đó trong 02 tháng đầu năm 2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp 705 hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh (702 hồ sơ kiểm dịch động vật, 03 hồ sơ kiểm dịch SPĐV). Kiểm dịch được 3.956 con trâu bò, trong đó có 3.243 con bò nhập khẩu và 713 con trâu, bò nuôi trên địa bàn tỉnh; 16.150 con lợn thịt, trong đó có  1.193 con từ tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình vận chuyển về điểm trung chuyển lợn của Công ty C.P tại thành phố Đông Hà và 14.957 con lợn được nuôi trên địa bàn tỉnh; 117.450 con gia cầm; 4.713 con chó; 773 con dê; 1.350 con lợn sữa và 14.190 kg SPĐV. 

     Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, như: bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng,... có nguy cơ xuất hiện bùng phát lây lan trên đàn vật nuôi, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Do đó, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Kiểm dịch viên, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch thú y theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; chỉ vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật an toàn dịch bệnh, nguồn gốc rõ ràng.

                                                                                                                                              Hồ Minh Cảnh

                                                                                                                                   Chi cục Chăn nuôi và Thú y      

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 733

Tổng lượt truy cập: 3.363.577